Вперше День Батька відзначили 19 червня 1910 року у США. Згодом цей день набув статусу національного свята не тільки у Сполучених Штатах Америки (з 1966 року) але і в багатьох країнах світу, де декларується повага до сім'ї і батьківства, як її складової. Напередодні відзначення Дня батька в Києві ми віришили дослідити історію його започаткування в Україні.

Про необхідність відзначення Дня Батька в Україні, заговорили жіночі організації у 2000 році, коли впроваджували святкування Дня Матері.

Громадська ініціатива "День Батька"
2006 рік
ГО “Міжнародний Центр Батьківства” започаткував громадську ініціативу по запровадженню Дня Батька на офіційному загальнодержавному рівні, в рамках якої було зібрано понад 10000 підписів громадян України під зверненням до Президента України на її підтримку.
В Україні День батька святкується на третю неділю вересня

Урядова ініціатива щодо Проекту указу "Про День батька"
2008 рік
За результатами Всеукраїнського форуму “Важливість ролі батька в сім’ї та суспільстві”, Міністерством сім’ї молоді і спорту України у тісній співпраці з громадськістю, був підготовлений Проект указу Президента України «Про день батька», який було схвалено Гуманітарним урядовим комітетом при Кабінеті Міністрів України.

Початок відзначення Дня Батька в Україні у третю неділю вересня
2009 рік
Починаючи з 2009 року, на підтримку Проекту указу Президента “Про день батька”, щороку громадськість за активної підтримки органів місцевої влади широко відзначає День Батька саме у третю неділю вересня.37266571_1993906320669845_5562561408048037888_n39570039_677413125957400_4794822702374322176_o-1Проект указу Президента України "Про День батька"
2013 рік
Запровадження Дня Батька стає одним із завдань виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 341. На виконання зазначеної програми Міністерством соціальної політики України було розроблено та погоджено із центральними органами виконавчої влади проект Указу Президента України «Про День батька», який запропоновано відзначати щороку у третю неділю вересня. Зазначений проект указу, 23 вересня 2013 року було схвалено урядом України та направлено на розгляд Президентові України (лист Кабінету Міністрів від 04.10.2013 № 12561/0/2-13).

Рекомендації парлемантарів Верховної ради про святкування "Дня батька"
17 червня 2015 року
Пройшли Парламентські слухання за темою “Сімейна політика України — цілі та завдання”. За результатами слухань, Президенту України було рекомендовано установити в Україні День батька, який відзначати щорічно. (п. 1 Постанови Верховної Ради України від 8 грудня 2015 року № 854-VIII) В свою чергу Гуманітарний комітет Адміністрації Президента України опрацював даний проект і дав йому позитивну оцінку.

Нова хвиля громадської підтримки офіційного запровадження "Дня батька" в Україні
2017-2018 рр.
В Україні проведено ряд форумів (Форуми сім’ї: Київ, Львів, Рівне, Одеса, Ужгород, Херсон, Кропивницький) та круглих столів (Круглі столи “Відсутність ролі батька: наслідки та шляхи подолання”: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Кропивницький, Суми, Тернопіль), на яких представники громадських організацій, державних установ та релігійних громад, ще раз наголосили на необхідності офіційного запровадження на загальнодержавному рівні відзначення Дня Батька і підтримали підписання Президентом України проекту Указу Президента України “Про День батька”, який було схвалено Кабінетом Міністрів України 23 вересня 2013 року та направлено на розгляд Президентові України (лист Кабінету Міністрів від 04.10.2013 № 12561/0/2-13), яким передбачено встановлення відзначення Дня Батька на загальнодержавному рівні на третю неділю вересня. Серед інших, на підтримку означеної ініціативи подали свій голос такі відомі міжнародні організацій, як "Фонд Народонаселення ООН в Україні", "Міжнародна школа рівних можливостей" та "Федерація жінок за мир у всьому світі".

Сприйняття ініціативи з неофіційного святкування "Дня батька" органами місцевого самоврядування
2018 рік
На офіційний запит ГО “Міжнародний Центр Батьківства” до Міських рад та Облдержадміністрацій, щодо доступу на публічну інформацію про відзначення Дня Батька в рамках виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року, ми отримали відповіді, згідно яких переважна більшість Міських (тринадцять) та Обласних Державних Адміністрацій (вісім), що долучилися до неофіційного відзначення Дня Батька, відзначали цей день на третю неділю вересня. А саме, Міськради: Вінницька, Дніпровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кропивницька, Луцька, Львівська, Рівненська, Ужгородська, Харківська, Хмельницька, Черкаська; Облдержадміністрації: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька. Ще одна Міськрада (Херсонська) провела захід у травні в рамках Гастрофесту 2018; дві Облдержадміністрації (Рівненська та Чернівецька) у червні та три Облдержадміністрації (Волинська, Донецька, Івано-Франківська) проводила заходи, як у червні так і у вересні. Решта до відзначення Дня Батька не долучилися, вказуючи на неофіційний статус Дня Батька в Україні, та, відповідно, брак коштів на його відзначення.

Таким чином, громадськість за активної підтримки органів місцевої влади продовжує щорічно широко відзначати День Батька у третю неділю вересня.

Нагальність святкування Дня Батька на загальнодержавному рівні
Сьогодення ставить перед нашим суспільством вимогу утвердження паритетності між жінками і чоловіками, подолання гендерних стереотипів у суспільстві та сім’ї. Як чоловік, так і жінка відповідальні перед суспільством і державою за виховання дітей, вони є рівними у своїх правах і обов’язках.39899901_681313668900679_7149617807502606336_o-1
Сучасна сім'я
Якщо суспільство і держава концептуалізує сучасну сім’ю, як партнерську, а не тоталітарну (домінаторну), що будується і має перспективи формуватися на принципах гендерної рівності, то вони мають констатувати рівну значимість і рівну відповідальність матері і батька перед дитиною, а отже і виражати це у відзначені їх у Дні Матері і Дні Батька. Віддаючи належне лише одній стороні — матері, держава яка прагне розглядати себе європейською, в такій спосіб, заперечує це на практиці. Це суперечить концепції прийнятого Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні” та Сімейному кодексу України. Зміщення акценту лише на роль матері веде до применшення значущості ролі в сучасній українській сім’ї чоловіка, як батька. Тільки в єдності ролі матері і ролі батька формується міцність суспільства і держави. Замовчування однієї із складових батьківства ставить матір і батька в становище нерівної відповідальності.

Роль батька у народженні та вихованні дітей ніким не заперечується, але суспільство сприймає потребу залучення чоловіків до участі по догляду за дитиною досить інертно. Що є результатом усталених поглядів на роль чоловіка та жінки в сім’ї, де чоловік вбачають заробітчанином та утримувачем, а жінку — домогосподаркою та вихователькою. Проблеми догляду за дітьми, виховання підростаючого покоління суспільством традиційно сприймаються, як жіночі. Між тим, батько потрібен дітям нарівні з матір’ю, як вихователь, носій одвічних родинних традицій, тощо.

Виховний фактор
Відзначення на державному рівні Дня Батька в таких умовах стає формуючим і виховним фактором батьківства і відповідальності за нього та матиме виховний вплив для чоловічого соціуму. Так за даними, які навів у 2017 році Міністр юстиції України Павло Петренко: “на сьогодні у нас 3 мільйони дітей, які живуть у неповних сім’ях і отримують аліменти.” Це означає, що 40% відсотків українських дітей проживають без батька. За іншими даними частка таких дітей є ще більшою, а саме половина всіх дітей України проживають у неповних сім’ях у складі мати-дитина. І без того тривожну ситуацію погіршує той факт, що навіть в повних сім’ях чоловіки значно поступаються жінкам у питаннях догляду за дитиною. За даними вітчизняного дослідження “Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку.” проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за сприяння Фонду Народонаселення ООН в Україні, саме дружина є основним виконавцем обов’язків по догляду за дітьми майже у 75% повних сімей, а у решті таких сімей основним виконавцем частіше виступають бабуся або дідусь, аніж батько дитини. Як пояснюють автори цього дослідження, мати вдвічі більше за батька залучена до вирішення питань пов’язаних із доглядом за дитиною, навіть якщо вона професійно зайнята.

Відзначення Дня Батька дасть позитивну мотивацію на перспективу, а саме — високе значення і покликання батька як важливої фігури сучасної сім’ї. Сьогоднішні дівчатка і хлопчики — це завтрашні Матері і Батьки. Щоб дівчатка і хлопчики могли розвинути свій потенціал, вони повинні виховуватися в умовах рівності. Щоб стати рівноправними, вони вже зараз мають визнати право на гідність і цінність людської особистості чоловіка-батька і жінки-матері як рівнозначних і взаємодоповнюючих у сім’ї, суспільстві, державі. Державне ставлення до такої рівності посилюється поряд з відзначенням Дня Матері і потребою у відзначенні Дня Батька.

Мета і завдання Указу про "День батька"
Метою та завданням прийняття цього Указу є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька у виховному процесі дітей. Однією з основних ідей для впровадження в Україні Дня Батька, що підтримана на всеукраїнських та регіональних форумах представниками громадськості та органами місцевого самоврядування, є активна участь чоловіка у виховному процесі з мамою та дітьми у колі сім’ї.

Указом пропонується відзначати в Україні День Батька у третю неділю вересня на рівні із Днем Матері, Днем Родини. У період кінець серпня — вересень в Україні більшість сімей збираються разом після літнього відпочинку, активно залучаються до праці і підготовки до навчального періоду. Завдяки чому до заходів з нагоди відзначення Дня Батька зможуть долучитись заклади освіти і максимальна кількість сімей з дітьми. Так само, соціальні служби та відповідні відділи державних установ в цей період не перевантажені травнево-червневими святами, які через свою щільність вимагають великого людського та фінансового ресурсу від них. З огляду на погодні умови цей день є так само сприятливим, що дозволяє проводити великі міські фестивалі з нагоди Дня Батька під відкритим небом. Таким чином, на громадських обговореннях в колі спеціалістів із відповідних міністерств було визнано, що цей період є дуже зручним з огляду на ефективне досягнення мети відзначення Дня Батька в Україні.

Міжнародна практика відзначення Дня Батька
Відзначення Дня Батька у свті не має однієї дати. Подібно до Дня Матері, дні або дати з відзначення Дня Батька кожна країна визначає виходячи з власних особливостей і цілей. Так, приміром, відзначення Дня Батька в Німеччині припадає на християнське свято Вознесіння Господнього (травень), Литві на першу неділю червня, у США на третю неділю червня, в Польщі на 23 червня, Австралії на першу неділю вересня, Естонії, Швеції і Фінляндії День Батька відзначається у другу неділю листопада, тощо.

Підсумок
Запровадження в Україні відзначення Дня Батька на державному рівні дасть можливість скоординувати зусилля усіх гілок влади та громадських організацій у сфері популяризації сімейного способу життя, сприятиме формуванню відповідального батьківства та материнства, а також дасть новий імпульс для підготовки молоді до життя в подружжі.

Статтю надано Міжнародним Центром Батьківства.
Оригінал статті https://uafathers.com/ua/fathersday